Privacy Policy

De gegevens die u bij bestellingen invult en door ons worden verwerkt worden alleen gebruikt door Pralibon B.V.
Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor facturatie en informatieve doeleinden. 

Pralibon B.V. heeft een verwerkersovereenkomst (data processing agreement) afgesloten met haar webshop provider, die op haar beurt garandeert dat de data veilig wordt opgeslagen. 

Wij geven de personen van wie Pralibon B.V. de gegevens verwerkt de mogelijkheid om een kopie van de persoonlijke gegevens te ontvangen of, onder bepaalde omstandigheden, de persoonlijke gegevens te laten corrigeren of verwijderen.